Insurance

Drones maken risico’s inzichtelijk

Besparen met drones

Voor verzekeraar is het vanuit de lucht verzamelen van data een innovatieve en verantwoorde manier vanuit het oogpunt van milieu en menselijke risico's. Door drones te gebruiken voor inspecties verlaag je de risico die horen bij moeilijk te bereiken locaties, zwaarbeschadige objecten of locaties met gevaar op besmetting. Voor verzekeraars betekent dit tegen lagere kosten een hogere afhandelsnelheid.

Efficienter werken met drones

Schadeclaims dienen snel te worden opgevolgd en correct te worden afgerond. Sommige locaties kunnen pas op een later moment veilig worden betreden waardoor vertraging wordt opgelopen en het proces onnodige vertraging oploopt. Dit is zowel voor verzekeraars als hun klanten een doorn in het oog.

Drones inspecteren locaties waar mensen dit (nog) niet veilig kunnen komen. Vanuit de lucht worden hoge resolutiefoto's en video-opnamen gemaakt om deze vervolgens op een veilige locatie te beoordelen en/of te delen met andere belanghebbenden. De doorlooptijd wordt hiermee structureel verkort.

Proactief risicomanagement door drones

Gebieden met hogere risico's worden preventief geinspecteerd om vervolgens proactief te kunnen acteren. Hiermee wordt het risico van de verzekaar en het leed van de klant verlaagd. "Voorkomen is beter dan genezen".

Betere data voor analyse

Drones leggen snel en veilig schades vast. De verzamelde gegevens worden verrijkt met data van bijvoorbeeld het weer, de staat van de omgeving of infrastructuur. Zo wordt complexe data snel tot informatie verwerkt en zorggedragen voor een spoedige en gedegen afronding.

Efficient en veilig

Verzekeraars verzamelen met drones data 10 keer sneller dan op traditionele manieren. Hiermee wordt het kostenplaatje ook lager.

Hoge efficiency en lagere kosten

Het gebruik van drones is tot 85% sneller en goedkoper dan de traditionele manier van onderzoeken. Drones zet je effecient in op het moment dat je ze nodig hebt.

Minder menselijk risico lopen

Drones vliegen gemakkelijk op moeilijk bereikbare plaatsen tijdens inspecties waardoor het risico voor inspecteurs significant wordt verlaagd. Het gebruik van drones is een soort verzekering voor verzekeraars.

Wat kan Droones voor jou doen?

Assetmanagement met drones.

Deel deze pagina met je vrienden en netwerk

Wat leveren wij