Multispectraal beelden

Inzicht in het onzichtbare

Wat zijn multispectraal beelden

Met een multispectraal camera kan beelden voor het menselijk ook zichtbaar maken die voor ons zonder deze camera niet zichtbaar zijn. Multispectraal camera's zijn technisch vernuftig, toch zijn er in de natuur ook dieren die multispectrale ogen hebben. De bidsprinkhaan garnaal kan ook lichtstralen op deze golflengtes onderscheiden om hem te helpen overleven.

Net buiten het zichtbare spectrum voor onze ogen ligt het Near Infra Red spectrum. Met behulp van multispectrale camera die uit meerdere sensoren en filters bestaan is dit zichtbaar te maken.

Multispectrale toepassing met drone

Een multispectrale camera is klein genoeg om onder een drone te hangen. Hiemee kunnen NDVI (Normalized Differential Vegetation Index) kaarten worden gemaakt. Op zo een kaart zie je bijvoorbeeld of gewassen stress hebben of hoeveel bladgroen er is.

Voor akkerbouw boeren, boeren de gewassen verbouwen, natuurbeerorganisaties en iedereen die zich met de gezondheid van begroeiing bezighoud, biedt dit bijzondere bruikbare informatie. Op basis van deze informatie kan bijna op 10 cm nauwkeurig worden bekeken wat er dient te worden gedaan aan bemesting of gebruik van eventueel gif.

Deel deze pagina met je vrienden en netwerk

Wat kan Droones voor jou doen?

Assetmanagement met drones.

Oplossingen